Kalle Nordlund Bygg & Besiktning

Vi utför besiktning  av olika slag

Förbesiktning

Ca 2 veckor innan slutbesiktningen brukar en informell kontrollbesiktning utföras för att syna entreprenaden inför slutbesiktning. Vi utför förbesiktning.

Slutbesiktning

Om någon part begär AB och ABT är det obligatoriskt att göra slutbesiktning. Den görs efter att entreprenaden har avslutats. Vi utför slutbesiktning.

Särskild besiktning

Efter entreprenadtidens utgång får part påkalla särskild besiktning avseende fel som framträtt efter godkänd slutbesiktning. Vi utför särskild besiktning.

Och mycket mer...

Vi utför de ovan nämnda tjänsterna men även mycket annat inom entreprenadbesiktning. Klicka här för att läsa mer om våra tjänster.

Ring oss idag: 070-590 80 98

Företaget som utför entreprenadbesiktning

Kalle Nordlund är av SBR (svenska byggingenjörers riksförbund) godkänd besiktningsman och medlem i SBR:s Entreprenadbesiktninggrupp. Kalle är också av sp sitac certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL.

Kalle har sina rötter i hantverkarledet och har mångårig kunskap i husproduktion i
både lösvirke och monteringshus i Sverige och i Norge.

Företaget bildades 1989 och Kalle Nordlund har sedan 1997 varit ensam ägare.
Under dessa år har vi byggt ca 100 monteringshus av olika fabrikat samt ca 50 lägenheter i lösvirke.