Entreprenadbesiktning och andra tjänster

Med den långa erfarenheten och breda kompetensen vi besitter kan vi erbjuda dig ett brett urval av olika entreprenadbesiktningar. Vi har ett urval av olika besiktningspaket som vi kan erbjuda dig, omsorgsfullt paketerat för att det ska passa våra kunders behov.

Paket 1 (KB + SB)

En kontrollbesiktning utförs ca två veckor före slutbesiktning. Kontrollbesiktningen görs på samma sätt som slutbesiktning. Man går igenom hela  entreprenaden och noterar fel och tanken är att dessa skall vara avhjälpta till slutbesiktningen.

Pris: Från 10.400:- exkl moms / 13.000:- inkl moms

Paket 2 (KB+SB+EB)

Lika som paket 1 men med en efterbesiktning två månader efter godkänd slutbesiktning, för att kontrollera att felen är avhjälpta på ett korrekt sätt. Skulle fel kvarstå i stor omfattning är entreprenören skyldig att bekosta efterbesiktningen vilket gör entreprenören mer angelägen att avhjälpa felen.

Pris: Från 14.200:- exkl moms / 17.750:- inkl moms

Paket 3 Fortlöpande besiktningar i 7-steg (FB+KB+SB+EB)

Normalt utförs följande besiktningar:
1. Förbesiktning FB1 av mark, bärlager, dränering

2. Förbesiktning FB2 av betongplatta kollar buktighet och lutning  samt att det görs en efterbesiktning av FB1 mark mm

3. Förbesiktning FB3 av hus stommen samt efterbesiktning av tidigare besiktningar

4. Förbesiktning FB4 av våtutrymmens tätskikt och golvlutningar samt efterbesiktning av tidigare besiktningar

5. Kontrollbesiktning av hela entreprenaden i städat skick ca 14:e före slutbesiktningen

6. Slutbesiktning av hela entreprenaden

7. Efterbesiktning 2 månader godkänd slutbesiktning 

Pris: från 29.400:- exkl moms / 36.750:- inkl moms

Våra priser

 • Kontrollbesiktning KB

  fr 6400:- exkl moms / 8000:- inkl moms

 • Särskild besiktning

  fr 6400:- exkl moms / 8000:- inkl moms

 • Efterbesiktning

  fr 4000:- exkl moms / 5000:- inkl moms

 • Kontrollansvarig enligt PBL

  fr 21800:- exkl moms / 27250:- inkl moms

I priset ingår

- Kallelse av parter (i paketen 1-3 görs en besiktningsplan som utgör kallelsen)

- Resa upp till 10 mil

- Besiktning på plats upp till 2 timmar

- Utskick av besiktningsutlåtande per mail

- Observera  att utlåtandet ej sänds till berörda parter förrän arvodet är oss tillhanda

Kontakta oss

Vill du ha en entreprenadbesiktning utförd på ditt hus eller har du frågor och funderingar som du vill få besvarade, kontakta oss så hjälper vi dig.

 070-590 80 98

Kontakta oss